НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ЛИЖНОГО СПОРТУ

Все більшої популярності серед населення України набуває лижний спорт. Лижі використовують для відновлення в центрах реабілітації як засіб загальної фізичної підготовки у багатьох видах спорту, як елементи фізичної культури в школах. Саме тому актуальним є підготовка фахівців здатних використовувати елементи лижної підготовки у своїй професійній діяльності.

На базі Хмельницького національного університету була проведена Практика з зимових видів рухової активності зі студентами спеціальності «Фізична культура і спорт» та «Середня освіта (фізична культура)».

На практиці студенти ознайомились з історією лижного спорту, причинами виникнення травматизму та заходами його попередження, класифікацією способів пересування на лижах. Майбутні фахівці оволоділи технікою лижних ходів, а саме поперемінного двокрокового ходу, одночасного безкрокового, одночасного однокрокового та одночасного двокрокового ходів. Також студенти групи ФКС-20-1 та СОФК-20-1 вивчили стійки спусків, способи долання підйомів на лижах, долання нерівностей на схилі, способи гальмування, повороти в русі. Всі отримані знання та навички студенти зможуть використовувати в подальшому у власній професійній діяльності.