ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ З РЕГБІ

Науково-педагогічні працівники, які керуються принципом безперервного навчання, навчання впродовж життя та викладачі-практики – обов’язкова умова успішного зростання якості вищої освіти в умовах сьогодення. Саме про потребу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників неодноразово наголошувалося на засіданнях кафедри ТМФВіС. Студенти кафедри повинні здобувати якісну освіту і мати гарантію, що набуті в університеті знання сприятимуть їх конкурентоспроможності на ринку праці. Одним із важливих чинників, які впливають на це, є відповідний професійний рівень викладачів, який забезпечується постійним професійним удосконаленням, підвищенням кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, адже кожен викладач повинен знати сучасні освітні тренди та володіти необхідними освітніми технологіями. Підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти, зокрема кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту, дає можливість удосконалити професійні якості і найбільш ефективно забезпечується в умовах проходження зовнішнього стажування, участі у наукових конференціях, семінарах, практикумах тощо.
Так, 21-22 березня на базі Державного податкового університету у м. Ірпінь відбувся практичний семінар, у якому взяли участь 25 представників областей України, де культивується такі види спорту, як регбі-7 та регбі-15. Семінар мав на меті розвиток та вдосконалення загальних і професійних компетентностей, поглиблення знань з проведення змагань за міжнародними правилами та підвищення професійного рівня відповідних спортивних кадрів.

Викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту взяв участь у практичному семінарі з регбі. Хмельницький нацiональний унiверситет

Представником Хмельницького національного університету на заході був доцент кафедри ТМФВіС Квасниця О.М., який забезпечує викладання освітнього компоненту «Спортивні ігри. Регбі з методикою викладання» та навчально-тренувальний процес у групі підвищення спортивної майстерності з регбі.

Викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту взяв участь у практичному семінарі з регбі. Хмельницький нацiональний унiверситет

Викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту взяв участь у практичному семінарі з регбі. Хмельницький нацiональний унiверситет

На семінарі були розглянуті нові зміни у правилах гри, нововведення у суддівстві, затверджені Міжнародною федерацією регбі (FIRA), питання культивації різновидів регбі у регіонах країни та професійна підготовка відповідних кадрів у закладах вищої освіти.
Головною відмінністю заходу стало те, що він відбувся не у класичному вигляді, а являв собою цикл теоретичний і практичних занять, обмін передовим досвідом. Учасники семінару здали теоретичні тести та тести з рівня фізичної підготовленості.