ZOOM-КОНФЕРЕНЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕСУ ВИБОРУ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКАМИ

Кураторами 1 курсів спеціальностей «Фізична культура і спорт» та «Середня освіта. Фізична культура» проведені он-лайн конференції щодо ознайомлення студентів з каталогом вибіркових дисциплін та організацією процесу вибору освітніх компонентів.

Куратори довели до відома першокурсників, що навчальні дисципліни за вибором – це дисципліни, які вводяться закладом освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог студентів для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей університету, врахування особливостей Хмельницького регіону. Вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, що визначають характер майбутньої професійної діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам.

Куратори проведи активну роз’яснювальну роботу серед студентів про зміст можливих вибіркових курсів, принципи їх обрання, ознайомили студентів з процесом вибору на персональних сторінках студентів в електронному університеті.

Наголошувалось, що  студенти є активними учасниками освітнього процесу і повинні відстоювати своє право самостійно обирати дисципліни за власними уподобаннями чи бажанням вивчати поглиблено будь-яку навчальну дисципліну.

Сподіваємось, що студенти якнайкраще реалізують можливість власного вибору для забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії, як інвестиції в  майбутнє. Справжній результат такого вибору позначиться під час виконання їх професійної діяльності та здобуття подальшої професійної освіти.