НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА МАГІСТРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Завершилась науково-педагогічна практика, яка є обов’язковою складовою підготовки здобувачів освітньої програми «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня до отримання ґрунтовних науково-педагогічних знань.
Підготовка, керівництво і організація практикою здійснювалася кафедрою теорії і методики фізичного виховання і спорту. Відповідно до змісту науково-педагогічної практики на певний час здобувач змінює роль: від слухача-спостерігача до викладача-лектора, що надає змогу самому оцінити складність та багатогранність науково-педагогічної праці. Лекційні та практичні заняття проходили за дистанційною формою навчання з використанням платформи ZOOM.

Науково-педагогічна практика магістрів фізичної культури і спорту. Хмельницький нацiональний унiверситет

Передбачена сумісна робота практиканта з науково-педагогічними працівниками відповідної кафедри з вирішення поточних навчально-методичних питань, знайомство з інноваційними освітніми технологіями та їх впровадження в освітній процес, надихнуло до написання тез та участі в міжнародних науково-практичних конференціях таких студентів як: Солов’я Павла, Куруз Олену, Кузняка Вадима, Тостановського Яна, Кривого Ярослава, Кушніра Івана, Яржемського Вадима, Бистрицького Миколу, Жердецького Максима, Міщука Миколу, Слушного Олександра.