Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти

Підготовка рефератів та написання курсових робіт є обов’язковими видами освітньої діяльності здобувачів вищої освіти. Не виключенням є спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)», «Фізична культура і спорт», «Фізична терапія, ерготерапія». Незважаючи на специфіку цих спеціальностей, формування у здобувачів вищої освіти таких якостей і умінь, як креативність, вміння здійснювати пошук потрібної інформації та проводити дослідження тощо, відіграють важливу роль не лише під час навчання, а також у подальшій професійній діяльності. Невід’ємною складовою успішного навчання та формування фахових компетентностей для здобувачів вищої освіти є дотримання норм академічної доброчесності.

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

Однією із форм поширення академічної доброчесності є проведення відкритих лекцій за цією тематикою. Так 16 вересня на базі наукової бібліотеки Хмельницького національного університету завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Оксана Бичко провела лекцію з теми «Академічна доброчесність. Пошук наукової інформації» для студентів старших курсів та магістрів, що навчаються за спеціальностями «Середня освіта (Фізична культура)», «Фізична культура і спорт», «Фізична терапія, ерготерапія».

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

Під час лекції здобувачі вищої освіти почули багато нового про те, як можна здійснювати пошук потрібної інформації, які інформаційні ресурси сьогодні є у вільному доступі і можуть стати у пригоді під час навчання. А найголовніше ознайомилися із культурою використання інформаційних матеріалів. Найбільший інтерес ця лекція викликала у магістрів, що навчаються за освітньою програмою «Фізична культура і спорт», оскільки Стандартом даної спеціальності передбачено в обов’язковому порядку виконання кваліфікаційної роботи.

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

Колективи кафедр теорії і методики фізичного виховання і спорту, фізичної терапії, ерготерапії висловлюють щиру вдячність працівникам наукової бібліотеки за організацію і проведення лекцій, що пропагують доброчесність у стінах університету.

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет