Силабуси

Spread the love

 

Силабуси компонентів освітньої програми ФКС

Силабус Анатомія людини

Силабус Громадянське суспільство

Силабус Біохімія фізичної культури і спорту

Силабус Вступ до спеціальності

Силабус Українська мова

Силабус Гігієна ф_в, спорту та основи раціон.харчування

Силабус Гімнастика з методикою викладання

Силабус Іноземна мова

Силабус Історія фізичної культури

Силабус Легка атлетика з методикою викладання

Силабус Основи менедж., маркетингу та адміністрування

Силабус Основи науково-дослідної роботи

Силабус Педагогіка

Силабус Психологія фізичного виховання і спорту

Силабус Теорія здоров’я та здорового способу життя

Силабус Спортивні ігри (баскетбол)

Силабус Спортивні ігри (волейбол)

Силабус Спортивні ігри (гандбол)

Силабус Спортивні ігри (регбі)

Силабус Спортивні ігри (футбол)

Силабус Теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної рухової активності

Силабус Теорія і методика дитячого та юнацького спорту

Силабус Олімпійський та професійний спорт

Силабус Сучасні інформац.та комунікац.технології у фізичній культурі і спорті

Силабус ТІМОВС (силові)

Силабус TІMOВС(одноборства)

Силабус ТІМОВС (ігрові, зимові)

Силабус Фізіологія людини

Силабус Фізіологія рухової активності

Силабус Основи фітнесу

Силабус Теорія і методика фізичного виховання

Силабус Адаптивний спорт

Силабус Спортивна морфологія

Силабус Біомеханіка

Силабус Спортивні споруди і обладнання

Силабус Професійна майстерність